share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

Saturnia - Vẻ đẹp bị lãng quên từ 3000 năm trước


ADVERTISEMENT

Vèo một cái, thế là đã kết thúc kì học đầu tiên - năm học thứ hai của tôi sống ở Ý. Đó cũng là thời điểm chuẩn bị chuyển giao giữa năm cũ và năm mới – những kỳ nghỉ dài của Châu Âu bắt đầu diễn ra: kỳ nghỉ Noel sau đó năm mới và những ngày lễ thánh.

 


ADVERTISEMENT