share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

Hospitality Business News Bình chọn cho JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay tại giải thưởng Condé Nast Traveler Reader’s Choice Awards 2020!


ADVERTISEMENT

[English version below]

Được đề cử ở hạng mục “Best Hotels & Resorts” tại Condé Nast Traveler Reader’s Choice Awards 2020 - một trong những giải thưởng danh giá về ngành du lịch, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay thật sự cảm ơn tình cảm của tất cả các bạn. Mỗi lượt bình chọn của các bạn đều có ý nghĩa rất to lớn đối với khách sạn. Đó là động lực to lớn để JW Marriott Phú Quốc ngày càng hoàn thiện và nâng tầm chất lượng. Hãy bình chọn cho JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay ngay theo cách thức dưới đây:

Bước 1: Truy cập https://bit.ly/CondeNast-Media-Support

Bước 2: Đăng nhập hoặc đăng kí tài khoản

Bước 3: Chọn hạng mục ‘Hotels & Resorts’

Bước 4: Gõ “JW Marriott Phu Quoc Resort & Spa” trên thanh tìm kiếm

Bước 5: Xếp hạng trải nghiệm của bạn theo hướng dẫn

Bước 6: Chia sẻ cảm nhận và bình luận của bạn

Bước 7: Submit

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay rất trân trọng tình cảm và thời gian bình chọn của các bạn!

Vote for JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay at Condé Nast Traveler Reader’s Choice Awards 2020! 

Nominated in the category "Best Hotels & Resorts" at Condé Nast Traveler Reader's Choice Awards 2020 - one of the prestigious awards in the travel industry, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay truly thanks all of you. Each of your votes is really meaningful to the hotel. That is a great motivation for JW Marriott Phu Quoc to improve and complete the quality. Please vote for JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay right now: 

Step 1: Visit https://bit.ly/CondeNast-Media-Support

Step 2: Register an account or login

Step 3: Choose ‘Hotels & Resorts’

Step 4: Type “JW Marriott Phu Quoc Resort & Spa” in the search bar

Step 5: Follow the short survey rating the resort and providing a bit more information and recommendations

Step 6: Leave a helpful note about your experience or any additional comments you may have

Step 7: Submit

Every vote counts!
Thank you so much for the vote. 


ADVERTISEMENT