share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

Hà Giang Discovery Marathon 2020 powered by Agribank


ADVERTISEMENT

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Hà Giang Discovery Marathon 2020 powered by Agribank đã dời lịch thi đấu từ tháng 4 sang ngày 11/10/2020, giải đấu thu hút khoảng 400 vận động viên tham gia thi đấu với 4 cự ly 42km, 21km, 12km và 6km.
 


ADVERTISEMENT