share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

Mặt Trời ở Bãi Đá Trứng có khác với những nơi bạn từng đến không?


ADVERTISEMENT

Lại là tôi đây, người hay kể chuyện bình minh.

Ngắm khoảnh khắc của ngày mới lên là thói quen khó bỏ mỗi khi tôi đến bất cứ vùng đất mới nào. Chẳng vì lý do nào đặc biệt, chỉ đơn giản tôi muốn xem ''Mặt Trời ở đây có khác với những nơi mình từng đến không'' mà thôi. Lần này là Quy Nhơn, một thành phố biển miền Trung mới manh nha phát triển du lịch những năm gần đây. Địa điểm lý tưởng tôi chọn là Bãi Đá Trứng, theo lời kể là nơi đang khiến giới trẻ ''phát sốt''.

 


ADVERTISEMENT