share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

WWK News Bảo vệ "Mái nhà xanh" cùng Environmental Movement


ADVERTISEMENT

“Môi trường là nơi chúng ta gặp nhau, là nơi đem lại lợi ích cho mọi người, là điều mà tất cả chúng ta đều chia sẻ.” - Lady Bird Johnson.

Không cần phải xây dựng công trình, nhà kính hay hệ thống xử lý rác thải lớn lao, WOWWEEKEND tin rằng, mỗi lời kêu gọi hành động, mỗi bài viết chia sẻ về tầm quan trọng của việc gìn giữ môi trường chính là biện pháp hay để chúng ta cùng chung tay bảo vệ "mái nhà xanh" này. 

Environmental Movement - Chuyên mục mới do WOWWEEKEND thành lập, sẽ là nơi góp phần truyền tải những thông điệp sống xanh, thân thiện, hiện đại và bảo vệ môi trường. Các bạn độc giả hãy cùng WOWWEEKEND đón xem nhiều tin tức về môi trường tại chuyên mục Environmental Movement, cùng nhau đối xử tốt với thiên nhiên bằng những hành động chia sẻ tuy nhỏ nhưng hữu ích này nhé!

*English below:

For a thousand year, The Earth has always been giving us so many privileges in any terms. However, we just mind of what we have and what we are given, not to protect and maintain the best which lead to serious environment issue recently. If we keep ignoring the damages, nature will surely fall apart anytime soon.

As the severe Environmental problems, WOWWEEKEND believe that we all have responsibility for this problem. Therefore, we desire to raise a voice among our beloved readers, together, we should do something to save the Earth, and this Environmental Movement is the start for everything. Step by step, we do everything in our power to lighten the Earth! 

We do not need to do HUGE things to build up the great World, a little work from each person can make a HUGE change. Let's read and share the "Save The Earth" message through our articles in Environmental Movement column, you have already contributed your work into Nature.

Let's make the Earth great again!


ADVERTISEMENT