share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

WWK News Ứng dụng WOWWEEKEND chính thức có mặt tại Google Play


ADVERTISEMENT

Sau một thời gian thiết lập và thử nghiệm, từ ngày 02.05.2019, ứng dụng WOWWEEKEND đã chính thức có mặt tại hệ thống Google Play. Ứng dụng cung cấp những bài viết, hình ảnh chia sẻ trải nghiệm du lịch tại nhiều địa điểm mới lạ, hấp dẫn cả trong nước và quốc tế.

Việc ra mắt ứng dụng WOWWEEKEND trên thiết bị di động giúp người dùng tiếp cận thông tin du lịch mới một cách dễ dàng, góp phần làm cho đời sống tinh thần thêm thuận tiện, phong phú.

Ứng dụng nhỏ - Lợi ích to, cùng WOWWEEKEND tải app để trải nghiệm những nội dung và thước ảnh đặc sắc nhất nhé!

Tải ngay tại: http://bit.ly/2PKwhKT

After a period of setup and testing, on 02 May 2019, WOWWEEKEND application was officially available on the Google Play system. The application provides articles and photos to share travel experiences about new and exciting destinations, both domestically and internationally.

The introduction of WOWWEEKEND application on handheld devices brings users exposure to hospitality news, helps feeding hospitality news to users easily, enriching their cultural life.

If you are seeking for the fastest way to feast on daily hospitality news, WOWWEEKEND Mobile App should definitely be your Number 1 choice!

Tiny App - Huge World. Do not hesitate for any more seconds, let’s download and enjoy amazing moments with us right away!

Download at: http://bit.ly/2PKwhKT


ADVERTISEMENT