share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

Ecosia - Tổ chức bảo vệ môi trường xanh


ADVERTISEMENT

Protecting environment nowadays is not only a trend, it has become a movement, a lifestyle of all generations around the world. There are a great numbers of organizations trying to make a different for our Mother - Ecosia is one of them. 

Ecosia is an entrepreneurship based in Germany, founded by Christian Kroll. This website used 80% of its revenue from advertising to plant trees. Therefore, Ecosia can be considered as "Green Google" 

Every second, Ecosia updates for the users the number of trees being planted around the world as well as public the Monthly Financial Report. They also even let you know how many trees you have planted by your own research. This made the users feel the strong movement and being clear about the operation of the website. 


The search engine available in Apps store, CH Play also can be set up as main search engine replaced for Safari and Chrome. 

Use Ecosia today to make our future brighter in the easiest way! 

Bảo vệ môi trường ngày nay không chỉ còn là một xu hướng, nó đã trở thành một làn sóng, một phong cách sống tác động tới mọi thế hệ trên toàn thế giới. Có một số lượng không nhỏ các tổ chức đang cố gắng để đóng góp cho Mẹ Trái Đất - Ecosia là một tổ chức như thế.

Ecosia được thành lập tại Berlin - Đức, sáng lập bởi Christian Kroll. Trang web này sử dụng 80% doanh thu từ việc quảng cáo để trồng cây. Ecosia có thể được coi như là một "Google Xanh"

Tổ chức này cập nhật tới người dùng từng giây số lượng cây đã được trồng trên toàn thế giới và con số này đang không ngừng gia tăng, hiện tại đang ở mức 58 triệu. Họ công khai báo cáo tài chính hàng tháng tới người dùng và thậm chí còn cho họ biết hiện tại họ đã trồng được bao nhiêu cây dựa trên số lần truy cập vào Ecosia. Tất cả những những hoạt động này làm cho người dùng cảm thấy có một làn sóng bảo vệ môi trường mạnh mẽ trên mức độ toàn cầu.  

Ecosia hiện nay có thể dễ dàng download trên Apps store, CH Play và cài làm màn hình chính thay thế cho Safari hay Chrome trên Laptop. 

Hãy sử dụng Ecosia ngay hôm nay để gieo trồng một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả chúng ta! 


ADVERTISEMENT