share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

HOW SHOULD WE TREAT THE PLASTIC? (Bilingual Ver.)


ADVERTISEMENT

It has been a strong wave opposed to use plastic products recently. There is a growing number of alternative options, refill shop house to adapt to a new trend. From grass straw to bamboo water bottle, from refill shampoo to cooking spices,… all of this is showing an excitement movement of the knowledge awareness to the environment. But, how about the plastic that we already bought since we did not know about the dangerous of this all-time human favorite material? How should we treat them? Should we still buy plastic in the future? Shouldn’t we buy it anymore? Is there any relation between the consumption of plastic the addiction of “the convenient of modern life” which we are the mainly reason? 

Imagine if all of us go home and throw all the plastic products inside our house out away to the garbage trash, what would happen? All the plastic electronic devices, the boxes from fast food delivery services, the hygienic care products from our private rooms…and replace them with the glass or wood material, what would happen? We would swim into the garbage of trash and we will harness the small amount of resources left for sure. It is not the way to “protect the environment”, in fact, it is absolutely opposite.

Everything is not as simple as it looks like. And in this “plastic case”, things are not as simple as convert from using plastic to something eco-friendlier. It is so much more than that. Two options below are proposed for you to consider:

1. Slow It Down

Try to use the plastic which we already bought as long as possible. Reuse them with your creatives.

2. Sacrifice some convenient

It would be so comfortable when sitting at home and goods, foods, drinks delivered to your room. “Lazy dream come true” – people said. But, the who eco-system is paying for your easiness, so please think twice, or even three times before decide any purchase.

CHÚNG TA NÊN XỬ LÝ ĐỒ NHỰA NHƯ THẾ NÀO? 

Một làn sóng mạnh mẽ phản đối việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc nhựa. Và bên cạnh đó, trước làn sóng phản đối ấy thì ngày càng xuất hiện nhiều sự lựa chọn thay thế, ví dụ các cửa hàng “refill” - tức là sang chiết và làm đầy sản phẩm của cửa hàng vào trong vật chứa có sẵn của khách hàng, được tạo ra để phù hợp với xu hướng này. 

Từ chiếc ống hút được làm từ cỏ cho đến chai nước được làm từ tre hay “refill" dầu gội đầu cho đến các gia vị nấu ăn, tất cả những điều này đang chứng minh được sự nhận thức cao độ của con người về tầm quan trọng của môi trường. Nhưng các sản phẩm nhựa mà chúng ta đã mua từ khi chưa có nhận thức được sự nguy hại của thứ vật liệu được con người “yêu thích mọi thời đại” thì sao? Và chúng ta nên làm gì với nó? Ta có nên tiếp tục sử dụng các đồ dùng làm từ nhựa trong tương lai? Hay không nên mua nữa? Phải chăng có bất kỳ mối tương quan giữa việc tiêu thụ nhựa và sự ham muốn về “sự tiện lợi của cuộc sống hiện đại” mà chúng ta là nguyên nhân chính? 

Hãy tưởng tượng rằng nếu tất cả chúng ta trở về nhà và vứt tất cả các đồ dùng nhựa vào thùng rác, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tất cả các trang thiết bị điện nhựa, các hộp đựng thức ăn nhanh, sản phẩm chăm sóc vệ sinh,… và thay thế chúng bằng chất liệu từ cỏ hay gỗ, thì điều gì sẽ xảy ra? Hãy tưởng tượng rằng chúng ta “bơi” trong bịch rác và dĩ nhiên chúng ta sẽ khai thác được một lượng nhỏ tài nguyên còn sót lại. Nhưng điều này không phải là cách để “bảo vệ môi trường”, thực tế thì nó hoàn toàn ngược lại. 

Mọi thứ không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó. Và trong “trường hợp nhựa” này, mọi thứ không đơn giản từ việc chuyển đổi sử dụng nhựa sang một thứ thân thiện môi trường hơn. Nó còn hơn như thế nữa. Hai sự lựa chọn dưới đây được đề xuất cho bạn để cân nhắc: 

  1. Làm nó chậm lại. Nghĩa là cố gắng sử dụng lâu dài  đồ nhựa - những thứ mà chúng ta đã mua và sử dụng lại chúng bằng sự sáng tạo của bạn.
  2. Hy sinh sự tiện lợi. Sẽ thật thoải mái khi chúng ta nghỉ ngơi ở nhà và những vật dụng, đồ ăn, nước uống được giao đến phòng của bạn. “Giấc mơ lười biếng trở thành sự thật” - Mọi người thường nói. Nhưng hệ sinh thái đang chịu hậu quả cho sự dễ dàng của bạn, chính vì vậy hãy suy nghĩ 2 lần, hoặc thậm chí 3 lần trước khi quyết định mua bất cứ thứ gì.

ADVERTISEMENT