share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

WWK News Wowweekend chính thức thông báo đến với các độc giả sự ra mắt chuyên mục Exclusive Sponsor


ADVERTISEMENT

Với mong muốn đem đến chất lượng tốt nhất, phát triển về mặt nội dung và là nơi lan toả giá trị các thương hiệu Việt Nam. Wowweekend chính thức thông báo đến với các độc giả sự ra mắt chuyên mục Exclusive Sponsor. 

Exclusive Sponsor là nơi các doanh nghiệp được phổ biến rộng rãi với các độc giả Wowweekend, từ đó đem doanh nghiệp đến gần hơn người đọc. Bên cạnh những chiến dịch, nội dung được chọn lọc kỹ càng, Wowweekend tập trung mở rộng hình ảnh doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có cái nhìn thiện cảm hơn trong mắt độc giả. 

Exclusive Sponsor tập trung định hình phong cách, hướng đến các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. Tại đây, mục tiêu của Wowweekend là xây dựng hình ảnh thương hiệu trên các phương tiện truyền thông tại Việt Nam. Luôn đặt trọng tâm giá trị doanh nghiệp lên hàng đầu với chất lượng tốt nhất và yếu tố khai thác tích cực về thương hiệu, các sản phẩm là yếu tố cốt lõi. 

Với tiêu chí tối ưu hoá hoạt động tài trợ để phát triển thương hiệu. Wowweekend sẽ cùng đồng hành giúp thương hiệu khai thác và tận dụng tối đa lợi ích trong tương lai.  


ADVERTISEMENT