share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

Đảo Cô Tô, và những góc nhìn ngập nắng


ADVERTISEMENT

Miền Bắc không có lợi thế nhiều về biển đảo, nước không trong bằng, cát cũng không trắng bằng, nhưng đó là khi người ta chỉ nhìn vào những bãi biển tấp nập mà thôi. Cô Tô - huyện đảo xinh đẹp sẽ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó, chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày.

 


ADVERTISEMENT