share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

Explore Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam – Tạm hoãn thời gian tổ chức sang ngày 9 tháng 5 năm 2021


ADVERTISEMENT

Giải TECHCOMBANK IRONMAN 70.3 Việt Nam, Sunrise SPRINT Việt Nam và IRONKIDS Việt Nam và giải chạy từ thiện Newborns Vietnam dự kiến tổ chức vào:

  • ngày 04 tháng 09 năm 2020: giải chạy từ thiện Newborns Vietnam
  • ​ngày 05 tháng 09 năm 2020: Sunrise SPRINT Việt Nam và IRONKIDS Việt Nam
  • ngày 06 tháng 09 năm 2020: TECHCOMNANK IRONMAN 70.3 Việt Nam

Một lần nữa sẽ phải lỡ hẹn vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Trước đó, cũng vì lý do này giải đã phải tạm hoãn lần thứ nhất vào ngày 8,9,10 tháng 05 năm 2020.

Quyết định được Ban Tổ Chức đưa ra sau các cuộc trao đổi với các cơ quan chức năng địa phương và chấp hành chỉ thị từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Giải TECHCOMBANK IRONMAN 70.3 Việt Nam đồng thời cũng cân nhắc đến yếu tố an toàn và sức khỏe của vận động viên cũng như toàn thể xã hội. Vì vậy, Giải sẽ không diễn ra vào ngày 04 – 06 tháng 09 năm 2020 như dự kiến. Thời gian tổ chức sẽ được chuyển sang:

  • ngày 07 tháng 05 năm 2021: giải chạy từ thiện Newborns Vietnam
  • ngày 08 tháng 05 năm 2021: Sunrise SPRINT Việt Nam và IRONKIDS Việt Nam
  • ngày 09 tháng 05 năm 2021: TECHCOMNANK IRONMAN 70.3 Việt Nam

Mọi đăng ký cho Giải TECHCOMBANK IRONMAN 70.3 Việt Nam 2020 sẽ được tự động dời sang ngày 09 tháng 05 năm 2021.

Tình hình dịch bệnh hiện tại đang diễn biến vô cùng phức tạp và thách thức toàn cầu, chúng tôi rất trân trọng sự gắn bó đến từ các Vận Động Viên, đồng thời tin tằng, chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ, và vượt trội hơn trong tương lai.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ im703vietnam@sunriseevents.com.vn.


ADVERTISEMENT