share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

SHOULD WE EAT LESS MEAT? (Bilingual Ver.)


ADVERTISEMENT

We bring a bamboo bottle with a glass straw to the Milk Tea Bubble Shop and feel happy because we have been saved one plastic cup and 01 plastic straw for the planet. We bring few paper bags to the supermarket to buy some meats, fishes or dairy products and thrilled cause we have been lived so responsibly. But, is everything as simple as that? 

Diet is a sensitive topic. So sensitive. You can talk about everything else except the diet. It seems like a taboo. But there is an inevitable fact that what we choose to put in our mouth everyday really affecting the whole ecosystem in a very direct way.  

A United Nations report concludes that animal agricultural is responsible for 18% of total greenhouse gas emissions, more than all transportations in the world combines. A burger costs 2400 liters, enough water for showering for two months. Livestock agricultural is the main reason for running out and polluting the water as well as disforesting and land in a global scale. 

Did you know the real reason of the fire in Amazon recently? To raise beef. As the demanding of beef around the world nowadays is so high, in another words, as too many people addicted to meat, the Amazon needed to sacrificed its land for animal agricultural and grain products to feed the animals. In another words again, we are eating up the Amazon forest, in a very direct way.

There is one statement in the movie Cowspiracy that really touched: “You cannot say you are an environmentalist if you still eat meat. Feed yourself if it was your taste, but don’t call yourself as an environmentalist. Just don’t.” 

LIỆU CON NGƯỜI CHÚNG TA NÊN GIẢM ĂN THỊT LẠI? 

Như một thói quen chúng ta luôn mang chai nước có chất liệu từ tre kèm với theo một chiếc ống hút thuỷ tinh khi đi đến một tiệm trà sữa và cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Bởi vì hành động này một phần nào đó giúp giảm thiểu việc sử dụng một chiếc cốc nhựa, một ống hút nhựa và góp phần bảo vệ hành tinh chúng ta đang sinh sống. 

Hay việc mang túi giấy khi đi siêu thị để mua thức ăn và những đồ dùng hằng ngày như một phần trách nhiệm cho cuộc sống mà mỗi người đang sống. Nhưng mọi thứ liệu có đơn giản như bạn nghĩ?

Ăn kiêng luôn luôn là một chủ đề nhạy cảm, bạn có thể nói về mọi thứ, mọi chủ đề khác nhưng ngoại trừ vấn đề ăn kiêng. Nó dường như một điều cấm kỵ mỗi khi ai nhắc đến. Có một sự thật hiển nhiên đó là những thứ ta bỏ vào miệng hằng ngày nó phản ánh hệ sinh thái cơ thể một cách trực diện. 

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc kết luận rằng, nền nông nghiệp chăn nuôi gia súc chịu trách nhiệm 18% cho tổng lượng khí thải nhà kính và nhiều hơn lượng khí thải của các phương tiện giao thông trên thế giới cộng lại. Bình thường lượng nước để làm ra một chiếc bánh Burger là 2400 lít, đủ để bạn tắm rửa trong vòng 2 tháng. Bên cạnh đó, chăn nuôi nông nghiệp là lý do chính cho việc làm cạn kiệt cũng như gây ô nhiễm nguồn nước và gây xáo trộn hệ sinh thái đất đai ở quy mô toàn cầu.

Bạn có biết nguyên nhân chính gây ra cháy rừng Amazon gần đây? Vì nhu cầu thịt bò trên thế giới hiện nay tăng cao, nói cách khác vì quá nhiều người ăn thịt, Amazon phải hy sinh đất đai để chăn nuôi. Nó giống như bạn “tiêu thụ” rừng Amazon một cách trực tiếp. 

Và có một câu nói trong bộ phim tài liệu "Cowspiracy" đã thực sự chạm đến trái tim của người xem: “Bạn không thể nói rằng bạn là người bảo vệ môi trường nếu bạn vẫn ăn thịt. Bạn có thể ăn uống tuỳ ý nếu đó là sở thích của bạn, nhưng đừng gọi bản thân là nhà hoạt động môi trường”

Nguồn: The New York Times & CNN


ADVERTISEMENT